YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Yağmurdur

Hatice Yağmurdur

Tirotoksik Gebe Hastada Preoperatif Terapötik Plazmaferez Sırasında Gelişen Anaflaktik Reaksiyon

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 121-124)
Yakar

Nagihan Yakar

Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Ülseri Sıklığı, Önlenmesi ve Tedavisi

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 72-76)

Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Ülseri Sıklığı, Önlenmesi ve Tedavisi

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 72-76)
Yalçın

Ata Nevzat Yalçın

Katater İle İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonları: Tanı ve Tedavi

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Yalçın Güder

Berrin Yalçın Güder

Ciddi Falciparum Sıtmasında Eritrosit Süspansiyonu ile Kan Değişimi Kararı ve Klinik Seyir Üzerine Etkileri: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 43-46)
Yamak

Bülent Yamak

Yoğun Bakımda Fleksibl Bronkoskopi Kullanımı: Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Yoğun Bakımlarda Transözofageal Ekokardiyografi (TEÖ) Kullanımı

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Yaman

Görkem Yaman

Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane Enfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Anestezi yoğun bakım ünitesinde hastane enfesiyonu etkenleri ve direnç profilinin değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Yapar

Nur Yapar

Aspergillus ve Diğer Mantarlar

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Aspergillus ve Diğer Mantarlar

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Yapıcı

Davut Yapıcı

Bispektral İndeks Monitörizasyonu:Beyin Ölümü Tanısında Alternatif Bir Yöntem

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Yarış

Ersin Yarış

Çoklu İlaç Kullanımı ve Etkileşmeler

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)
Yaşar

Mehmet Akif Yaşar

Yoğun Bakım Hastasına Multidisipliner Yaklaşım

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

Yoğun Bakımda Sedasyonun Genel Özellikleri

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Hastanede Uzun Süreli Yatma Sonucu Gelişen Tako-Tsubo Kardiyomiyopatisi: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 41-45)
Yavaş

Soner Yavaş

Yoğun Bakımda Fleksibl Bronkoskopi Kullanımı: Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Yavru

Hacer Ayşen Yavru

Pıhtılaşma Sistemi ve Monitörizasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Yayık

Ahmet Murat Yayık

Apne Testi Esnasında Gelişen Bilateral Pnömotoraks: Olgu Sunumu ve Literatür Taranması

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 39-42)
Yazar

Mehmet Akif Yazar

Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Pulmoner Aspergillozis Olgusu

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 43-46)
Yenigün

Yılmaz Yenigün

Akut Böbrek Yetmezliğinde Erken Tanı: Nötrofil Gelatinoz İlişkili Lipokain (NGAL), Kidney İnjury Molekül-1 (KİM-1), ve İnterlokin-18 (İL-18), Sistatin-C

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 94-100)
Yentür

Ercüment Yentür

Juguler Venöz Oksijen Satürasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Evde Enteral ve Parenteral Beslenme

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Yakınlarının Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 64-71)
Yeşilkaya

Ayşegül Yeşilkaya

Yoğun Bakım İnfeksiyonları ve Antibiyotik Seçimi

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Yeter

Hacer Yeter

Santral Ven Kateterizasyon Komplikasyonu: Unutulan Kılavuz Tel

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Santral Venöz Kateterizasyon Komplikasyonu: Gecikmiş Tanılı Venöz Perforasyon ve Hemotoraks

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 129-134)
Yılbaş

Savaş Yılbaş

Mekanik Ventilatördeki Tavşanlarda Propofol İnfüzyonu İle Oluşan Metabolik ve Biokimyasal Değişikliklerde L-Karnitin Tedavisinin Etkileri

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Yıldırım

Ayşe Yıldırım

Travmatik Beyin Hasarlı Hastarda Sedasyon ve Analjezi

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Gece ve Gündüz Şiftlerinde, Sağlık Çalışanlarının Hata Bildirimlerinin Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 93-100)

Nadir Görülen Bir Olgu: Brugada Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 77-80)
Yıldız

Günay Yıldız

Valproik Asid ve Meropenem Arasındaki İlaç Etkileşimi: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 46-48)

Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 75-78)
Yılmaz

Ahmet Fatih Yılmaz

Nütrisyon Timi Yoğun Bakımda Neleri Değiştirir?

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 59-62)

Plazmaferez

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)

Ratlardaki Diffüz Beyin Travmasında Hipertonik Salin ve Magnezyum Sülfatın İntraventriküler Uygulamayla Etkilerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 34-38)

Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Ülseri Sıklığı, Önlenmesi ve Tedavisi

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 72-76)

Alt Ekstremite Fraktürü Sonrası Gelişen İzole Serebral Yağ Embolisi: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 83-86)

Yoğun Bakım Hastalarında Erken Mobilizasyon Uygulanması ve Erken Mobilizasyonun Hasta Hemodinamiğine Etkileri

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 53-58)

Travma Hastalarının Yoğun Bakıma Kabulündeki Laktat, Albumin, C-reaktif Protein, PaO2/FiO2 ve Glukoz Düzeylerinin Mortaliteye Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 82-85)

Yoğun Bakım Hemşirelerinde Uyku Bozukluklarının Araştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Yoğun Bakım Ünitesi Personelinin Yapılandırılması ve İnfeksiyon Açısından Önemi

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

Akut böbrek yetersizliği üzerine hayvan modelleri

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Myastenia Gravis Hastasında Yoğun Bakım

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yanıkta Mekanik Ventilasyon Endikasyonları ve Stratejileri

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Nattokinaz Uyulamasının Sepsiste Kan Vizkozitesi ve Sağ Kalıma Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Yılmaz Duran

Fulya Yılmaz Duran

Valproik Asid ve Meropenem Arasındaki İlaç Etkileşimi: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 46-48)
Yılmazlar

Tijen Yılmazlar

Yoğun Bakım Hastasında Tanısal Laboratuvar Tetkikleri Nedeniyle Kan Kaybı ve Anemi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Yorgancı

Kaya Yorgancı

Erken Yönetim (İlk Müdahale) ve Sıvı Resüsitasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Yornuk

Mesut Yornuk

Yoğun Bakım Hastalarında Erken ve Geç Trakeostomi Uygulamalarının Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 60-63)
Yosunkaya

Alper Yosunkaya

Yoğun Bakımda Pulmoner Tromboemboli Tanı-Tedavi

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)
Yurtseven

Nurgül Yurtseven

Ventilatör İlişkili Pnömonide Tanı Yöntemleri

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Yücel

Akın Yücel

Bası Yaraları

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)

Myastenik Krizde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kullanımı

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Kardiyopulmoner Bypass İlişkili Erken Dönem İnflamatuar Yanıt ve Yoğun Bakım Kalış Süresi Üzerine Atorvastatinin Etkileri

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Yüksel

Esra Yüksel

Mekanik Ventilasyon Uygulanan Akut Solunum Yetmezlikli Hastalarda Nöromüsküler Blokajın Oksijen ve Enerji Tüketimine Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü