YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Ülgen Tekerek

Nazan Ülgen Tekerek

Çocuklarda Ev Tipi Mekanik Ventilasyon Uygulamaları: Erciyes Üniversitesi Deneyimi

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 28-33)
Ülger

Fatma Ülger

Santral Venöz Kateterizasyon ve Monitörizasyonu ve Komplikasyonları

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Rehberlere Dayalı Önlem ve Bakım Paketlerinin Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateter Enfeksiyonları Üzerine Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 86-93)

Nörojenik Akciğer Ödemi (Olgu Sunumu)

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Ünal

Necmettin Ünal

Akut akciğer Hasarı / akut respiratuar distres sendromunda (ALI/ARDSS) Patogenez/Patofizyo ve mekanik ventilasyon ile ilişkili akciğer hasarı

(J Turk Soc Intens Care 2002; 1: -)

Evde Bakım ve Tedavi

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)
Ünal

Selma Ünal

Türkiye’de Bir Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi ve Cerrahi Servislerinde El Hijyeni Uyum Oranları

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 107-111)
Ünlü

Nurdan Ünlü

Hemoperfüzyon ile Tedavi Edilen Amitriptilin Kardiyak Toksisitesi

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 43-46)
Ünsel

Murat Ünsel

“Weaning” de Non-invaziv Mekanik Ventilasyon

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 9-12)
Ünver

Süheyla Ünver

Onkoloji Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Kolistin İlişkili Nefrotoksisitenin Retrospektif Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 51-56)

Onkoloji Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelerin Tükenmişlik Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 57-62)
Ürkmez

Seval Ürkmez

Protokole Dayalı Tedavinin Ağır Sepsis Mortalitesi Üzerine Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Mekanik Ventilasyonda Aktif ve Pasif Nemlendiricilerin Etkinliklerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Üstün

Yasemin Burcu Üstün

Rehberlere Dayalı Önlem ve Bakım Paketlerinin Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateter Enfeksiyonları Üzerine Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 86-93)
Anasayfa Arşiv Arama Menü