YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Uçar

Muharrem Uçar

Akut Demir Zehirlenmesine Yaklaşım: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Akut Zehirlenme Nedeniyle Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastaların Karakteristik Özellikleri ve Sonuçları

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 54-59)

Yoğun Bakım Hastalarında Erken Mobilizasyon Uygulanması ve Erken Mobilizasyonun Hasta Hemodinamiğine Etkileri

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 53-58)

Gece ve Gündüz Şiftlerinde, Sağlık Çalışanlarının Hata Bildirimlerinin Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 93-100)
Uçkun

Serkan Uçkun

Endotrakeal Tüp Malpozisyona Bağlı Sağ Trakeobronşiyal Yaralanma: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 106-109)
Uğur Erol

Cahide Uğur Erol

Hastanede Uzun Süreli Yatma Sonucu Gelişen Tako-Tsubo Kardiyomiyopatisi: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 41-45)
Uludağ

Öznur Uludağ

Organ Bağışında Neredeyiz?

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 86-92)
Ulusoy

Sercan Ulusoy

Damar İçi Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Umuroğlu Öncel

Tümay Umuroğlu Öncel

Puls Oksimetre

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Uşluer

Gaye Uşluer

Yoğun Bakım Ünivetsinde Ateş

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)
Utku

Tuğhan Utku

Nozokomial İnfeksiyonda Tanımlar ve Tanı

(J Turk Soc Intens Care 2004; 2: -)

Beyin Ölümü ve Organ Donör Bakımı

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Karın İçi Basıncı İzleme

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Evde Bakımda Organizasyon ve Etik Sorunlar

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)

Protokole Dayalı Tedavinin Ağır Sepsis Mortalitesi Üzerine Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Mekanik Ventilasyonda Aktif ve Pasif Nemlendiricilerin Etkinliklerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Uyar

Mehmet Uyar

Yoğun Bakımında Nütrisyon Desteği

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Mekanik Ventilasyonda Sedasyon

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Yoğun Bakımda Kullanılan Skorlama Sistemlerinin Mortalite Tahminindeki Rolleri Açısından Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Travma Hastalarının Yoğun Bakıma Kabulündeki Laktat, Albumin, C-reaktif Protein, PaO2/FiO2 ve Glukoz Düzeylerinin Mortaliteye Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 82-85)

Yoğun Bakım Sedasyonunda Ramsay-Richmond Skalaları ve Hemşire-Doktor Arasındaki Uyumun Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 112-116)

Baklofen Entoksikasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 135-138)

Erişkin Yoğun Bakım Hastasında Ağrı Değerlendirmesi: Critical-Care Pain Observation Tool Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Geçerlik Güvenirlik Araştırması

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 93-99)
Uygun

Recep Uygun

Akut Miyokard Enfarktüsünü Taklit Eden Akut Miyoperikardit

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Uzel

Nedret Uzel

Çocuk Yoğun Bakımında Total Parenteral Beslenme

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Uzun

Şennur Uzun

Perioperatif Noninvazif Ventilasyon

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü