YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Tağrıkulu

Hakan Tağrıkulu

Yoğun Bakım Hastalarında Ventilatör İlişkili Pnömoni İnsidansının Araştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 28-38)
Tanlı

Sarper Tanlı

Evde Bakımda Organizasyon ve Etik Sorunlar

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)
Taşdemir

Bilge Banu Taşdemir

Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen İntoksikasyon Hastalarının Retrospektif İncelemesi

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 67-71)
Taşkapılıoğlu

Özlem Taşkapılıoğlu

Travmatik Karotis Arter Diseksiyonuna Bağlı Serebral İskemi: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Taşkaynatan

Mehmet Ali Taşkaynatan

Yanık Rehabilitasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Tekgündüz

Emre Tekgündüz

Yoğun Bakım Kanama Bozuklukları ve Tedavi

(J Turk Soc Intens Care 2005; 3: 65-75)
Telci

Lütfi Telci

Anevrizmal Subaraknoid Kanama Hastalarında Beyin Ölümü Kararının Verilmesinde Elektroensefalografinin Önemi

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Yoğun Bakım Nasıl Olmalı

(J Turk Soc Intens Care 2002; 1: -)

Yoğun Bakımda Human Albumin Kullanımı

(J Turk Soc Intens Care 2005; 3: 76-78)

Kritik Hastalarda Anemi ve Kan Transfüzyonlarının Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 45-50)

Sedasyon Altındaki Yoğun Bakım Hastalarında Magnezyum Düzeyleri ve Deliryum Gelişmesi Üzerine Olan Etkileri

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 31-36)

Bakma ama Besle

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 110-111)
Temür

Sibel Temür

Onko-hematolojik hastalarda yoğun bakım yaklaşımı

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Onku-hematolojik hastalarda yoğun bakım yaklaşımı

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Tepehan Eraslan

Selma Tepehan Eraslan

Türkiye’de Yoğun Bakım Hemşirelerinin Beklentileri

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 59-66)
Tezcan Keleş

Gönül Tezcan Keleş

Evde Bakım Hastalarında Monitörizasyon

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)
Tiryaki

Nazlı Tiryaki

Nütrisyon Timi Yoğun Bakımda Neleri Değiştirir?

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 59-62)
Toğal

Türkan Toğal

Akut Demir Zehirlenmesine Yaklaşım: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Myastenik Krizde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kullanımı

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Multipl Kırıklı İki Olguda Yağ Embolisi Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Tomak

Yakup Tomak

Travmatik Karotis Arter Diseksiyonuna Bağlı Serebral İskemi: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Ketiapine Bağlı Gelişen Kardiyak Arrest ve Bilinç Kapanması

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Top

Hüsamettin Top

Romatoid Artritli Hastada Akupunktur Uygulamasının Ölümcül Komplikasyonu: Nekrotizan Fasiit

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Toptaş

Yaşar Toptaş

Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatör İlişkili Pnömoni ve Etken Mikroorganizmalar: İki Yıllık Retrospektif Analiz

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 80-85)
Torgay

Adnan Torgay

Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Kardiyopulmoner Bypass İlişkili Erken Dönem İnflamatuar Yanıt ve Yoğun Bakım Kalış Süresi Üzerine Atorvastatinin Etkileri

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Erişkin Ortotopik Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Uzamış Yoğun Bakım Gereksiniminin Ön Belirleyicileri

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Totoz

Tolga Totoz

Yoğun Bakım Ünitesinde Diyabetik Ketoasidoz Sonrası Gelişen Kritik Hastalık Polinöropatisi

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 87-90)
Töre Altun

Gülbin Töre Altun

Sepsis İlişkili Miyokardiyal Depresyon ve Takotsubo Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 49-56)
Tuğrul

Simru Tuğrul

Yapay solunum uygulanan hastanın bakımı

(J Turk Soc Intens Care 2002; 1: -)

Sepsiste Hemofiltrasyon

(J Turk Soc Intens Care 2003; 1: -)
Tulunay

Melek Tulunay

Sepsis ve İlişkili Durumların Tanımlamaları

(J Turk Soc Intens Care 2003; 1: -)

Septik Şokta Yeni Transfüzyon Eşiği 9 g/dL yerine 7 g/dL mi olacak?

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 1-4)
Tunalı

Berrin Tunalı

Yapay solunum uygulanan hastanın bakımı

(J Turk Soc Intens Care 2002; 1: -)

Nörolojik Hastalıklarda Noninvazif Ventilasyon

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)
Tunçel

Yeliz İrem Tunçel

Onkoloji Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Kolistin İlişkili Nefrotoksisitenin Retrospektif Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 51-56)

Onkoloji Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelerin Tükenmişlik Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 57-62)
Turan

Nesrin Turan

Yoğun Bakım Hastalarında Ventilatör İlişkili Pnömoni İnsidansının Araştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 28-38)

Yoğun Bakımlarda Transözofageal Ekokardiyografi (TEÖ) Kullanımı

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Yoğun Bakımda Fleksibl Bronkoskopi Kullanımı: Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Turgut

Hüseyin C. Turgut

Yoğun Bakım Ünitesinde Aile Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Ülseri Sıklığı, Önlenmesi ve Tedavisi

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 72-76)
Turkay

Meltem Turkay

Yoğun Bakım Ünitesinde Diyabetik Ketoasidoz Sonrası Gelişen Kritik Hastalık Polinöropatisi

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 87-90)
Tutak

Atilla Tutak

Organ Bağışında Neredeyiz?

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 86-92)
Tutar

Onur Tutar

Akut Nörolojik Değişikliklerde Nöroradyoloji

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Tüfek

Dilara Tüfek

Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen İntoksikasyon Hastalarının Retrospektif İncelemesi

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 67-71)
Türker

Melis Türker

Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (Pres): Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Türkmen

Aydın Türkmen

Periton Diyalizi

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)
Türkoğlu

Suna Türkoğlu

Bir Sıçan Akut Respiratuvar Distres Modeli’nde Silimarin’in Antiinflamatuvar ve Antioksidan Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 18-27)
Anasayfa Arşiv Arama Menü