YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Saba

Rabin Saba

Hematoloji/onkoloji hastalarında yoğun bakım gerektiren febril nötropeni

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Hematoloji/onkoloji hastalarında yoğun bakım gerektiren febril nötropeni

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Sabuncu

Ülkü Sabuncu

Organ Bağışında Neredeyiz?

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 86-92)
Sakarya

Melek Sakarya

Yuğun Bakım Ünitesinde Aşırı-Yetersiz Sedasyon

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

Nörolojik Hastalarda Beslenme

(J Turk Soc Intens Care 2005; 3: -)

Skorlama Sistemleri

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Ciddi Sepsis ve Septik Şokta Hedefe Yönelik Erken Tedaviye Bakış

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yoğun Bakımda İnfeksiyon Kontrolünde Standartların Sonuca Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yoğun Bakımda infeksiyon Kontrolünde Standartların Sonuca Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Saltoğlu

Neşe Saltoğlu

Yoğun Bakım İnfeksiyonlarında Epidemiyoloji ve Kontrol: Sürveyans

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)
Sanlı

Suat Sanlı

Yanıkta Mekanik Ventilasyon Endikasyonları ve Stratejileri

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Sargın

Asuman Sargın

Yoğun Bakımda Kullanılan Skorlama Sistemlerinin Mortalite Tahminindeki Rolleri Açısından Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Sarıbapıcçı

Rıza Sarıbapıcçı

Bir Numune Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde Travma Hastalarının Mortalite Analizi

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 68-74)
Sarıbeyoğlu

Kaya Sarıbeyoğlu

Yoğun Bakımda Gastrointestinal Hemorajiler ve Profilaksi

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)
Sarıcaoğlu

Fatma Sarıcaoğlu

Yoğun Bakım Ünitesinde Aile Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Mekanik Ventilatördeki Tavşanlarda Propofol İnfüzyonu İle Oluşan Metabolik ve Biokimyasal Değişikliklerde L-Karnitin Tedavisinin Etkileri

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Savran

Yusuf Savran

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon ile Başarılı Bir Şekilde Tedavi Edilen Bir Akut Respiratuvar Distress Sendromu Olgusu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 37-40)
Seçil

Yaprak Seçil

Nörolojik Yoğun Bakım İzlemi Gerektiren Nöroleptik Malign Sendrom: Dokuz Olgu ile Gözden Geçirme

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 110-117)
Seçkin

Şule Seçkin

Akut Böbrek Yetmezliğinde Erken Tanı: Nötrofil Gelatinoz İlişkili Lipokain (NGAL), Kidney İnjury Molekül-1 (KİM-1), ve İnterlokin-18 (İL-18), Sistatin-C

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 94-100)
Selcan

Ayşin Selcan

Serebral Tuz Kaybı Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 105-109)
Selçuk

Mehtap Selçuk

Tek Merkez Kaynaklı Akut Zehirlenme Analizleri: Altı Yıllık Olgu Verisi

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 57-61)
Selek

Çiğdem Selek

Beyin Ölümünü Anlamak ve Teşhis Etmek

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Sencer

Altay Sencer

Nöreanatomiye Genel Bakış

(J Turk Soc Intens Care 2005; 3: -)

Anevrizmal Subaraknoid Kanama Hastalarında Beyin Ölümü Kararının Verilmesinde Elektroensefalografinin Önemi

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Nörogörüntüleme

(J Turk Soc Intens Care 2005; 3: -)

Anevrizmal Subaraknoid Kanama Hastalarında Beyin Ölümü Kararının Verilmesinde Elektroensefalografinin Önemi

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Serdar

Osman Akın Serdar

Akut Koroner Sendromlar

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)
Sergin

Demet Sergin

Wernicke Ensefalopatisi - Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Wenicke ensefalopatisi: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Serin

Simay Serin

Yoğun Bakımda İnsülin Tedavisi

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Sevdi

Mehmet Salih Sevdi

Yoğun Bakım Ünitesinde Diyabetik Ketoasidoz Sonrası Gelişen Kritik Hastalık Polinöropatisi

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 87-90)

Serebral Tuz Kaybı Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 105-109)

Nörojenik Akciğer Ödemi (Olgu Sunumu)

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Sıvacı

Remziye Sıvacı

Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen İntoksikasyon Hastalarının Retrospektif İncelemesi

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 67-71)
Solak Grassie

Semiha Solak Grassie

Yoğun Bakım Ünitemizde Ventilatör İlişkili Pnömoni Gelişmesini Önlemek Amaçlı Kontrol Listesi Kullanımı Deneyimi

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 13-17)
Somer

Ayper Somer

Damar İçi Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Soysal

Teoman Soysal

Yoğun Bakım Kanama Bozuklukları ve Tedavi

(J Turk Soc Intens Care 2005; 3: 65-75)
Sungurtekin

Hülya Sungurtekin

Yoğun Bakımda Analjezi

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Rekombinant İnsan Aktive Protein C'nin Ağır Sepsiste Etkinlik ve Güvenilikliği

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Görülen Hastane Enfeksiyonları

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Anestezi yoğun bakım ünitesinde görülen hastane enfeksiyonları

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Yoğun Bakımda İnfeksiyon Dışı Diyareler

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Sur

Ülkü Sur

Akut Koroner Sendromlar

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)
Süt

Necdet Süt

Sepsisli Hastalarda İndosiyanin Yeşilinin Plazmadan Temizlenme Hızı ve Pitt Bakteriyemi Testinin Prognostik Değerinin Araştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Sepsisli hastalarda İndosiyanin yeşişinin plazmadan temizlenme hizi ve Pitt bakteriyemi testinin prognostik değerinin araştırması

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Solunum Yetmezlikli Yoğun Bakım Hastalarında Fosfat Düzeyleri

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Üniversite Hastanesinde Çalışan Sağlık Görevlilerinin Beslenme Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Süzük

Serap Süzük

Türkiye’de Bir Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi ve Cerrahi Servislerinde El Hijyeni Uyum Oranları

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 107-111)
Anasayfa Arşiv Arama Menü