YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Palabıyık

Onur Palabıyık

Reekspansiyon Pulmoner Ödem

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatör İlişkili Pnömoni ve Etken Mikroorganizmalar: İki Yıllık Retrospektif Analiz

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 80-85)
Pekmezci

Salih Pekmezci

Yoğun Bakımda Gastrointestinal Hemorajiler ve Profilaksi

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)
Pınar

Hüseyin Ulaş Pınar

Evde Bakım İçin Trakeostomili Olarak Taburcu Edilen Hastaların Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Uzamış Kas Güçsüzlüğü ile Seyreden Acetamiprid Zehirlenmesi

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 85-87)
Pirat

Arash Pirat

Kardiyopulmener Resüsitasyon Sonrası Nörolojik Hastalı Hasarlı Hastalarda Yoğun Bakım

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Kardiyopulmoner Bypass İlişkili Erken Dönem İnflamatuar Yanıt ve Yoğun Bakım Kalış Süresi Üzerine Atorvastatinin Etkileri

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Erişkin Ortotopik Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Uzamış Yoğun Bakım Gereksiniminin Ön Belirleyicileri

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

İnhalasyon Hasarı

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Yoğun Bakım Hastalarının Endotrakeal Entübasyonunda Ortaya Çıkan Metabolik ve Hemodinamik Yanıtlara Ketamin ve Etomidatın Etkilerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (Pres): Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Toll Benzeri Reseptörler

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Evre III–IV Over Kanseri Nedeniyle Sitoredüktif Cerrahi Geçiren Hastalarda Postoperatif Yoğun Bakım Gereksiniminin Ön Belirleyicileri

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Bir Sıçan Akut Respiratuvar Distres Modeli’nde Silimarin’in Antiinflamatuvar ve Antioksidan Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 18-27)
Polat

Ferdi Polat

Rehberlere Dayalı Önlem ve Bakım Paketlerinin Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateter Enfeksiyonları Üzerine Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 86-93)
Anasayfa Arşiv Arama Menü