YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Öğütlü

Aziz Öğütlü

Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatör İlişkili Pnömoni ve Etken Mikroorganizmalar: İki Yıllık Retrospektif Analiz

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 80-85)
Öncül

Ahsen Öncül

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalara Ait Klinik İzolatların Tür Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılıkları

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 21-27)

Ventilatörle İlişkili Pnömonilerin Tedavisi

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Örnek

Dilşen Örnek

Yılan Isırması: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Öz

Hüseyin Öz

Böbrek Destek Tedavisi

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)
Özakıncı

İbrahim Özkan Özakıncı

Akut Böbrek Yetmezliğinde Erken Tanı: Nötrofil Gelatinoz İlişkili Lipokain (NGAL), Kidney İnjury Molekül-1 (KİM-1), ve İnterlokin-18 (İL-18), Sistatin-C

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 94-100)
Özal

Hasan Özal

Alt Ekstremite Fraktürü Sonrası Gelişen İzole Serebral Yağ Embolisi: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 83-86)
Özalp

Ali Özalp

Yoğun Bakım Ünitesinde Diyabetik Ketoasidoz Sonrası Gelişen Kritik Hastalık Polinöropatisi

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 87-90)
Özay

Hülya Özay

Yanık ve Yara Tedavi Merkezi Yoğun Bakım Ünitesinde İki Yıllık Süreçte Takip Edilen Hastaların Prognozu

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Yoğun Bakım Ünitesine Tekrar Yatış Yapılan Olguların Geriye Dönük Analizi; Nedenleri, Sonuçları ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Özayar

Esra Özayar

Septik Artritli Hastada Amantadin Kullanımı Sonrası Nörolojik Düzeltme: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 39-42)
Özbilgin

Şule Özbilgin

Yoğun Bakımda Kullanılan Skorlama Sistemlerinin Mortalite Tahminindeki Rolleri Açısından Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Özcan

Ayşe Özcan

Lif İçeren ve İçermeyen Enteral Ürünlerle Beslenen Hastalarda Gastrik Rezidüel Volüm ve Gastrointestinal Komplikasyonların Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Parenteral Beslenen Yoğun Bakım Hastalarında Soya Yağı, Zeytinyağı ve Mct-Lct Bazlı Nutrisyon Solüsyonlarının Etkilerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

El Hijyeni

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Lif İçeren ve İçermeyen Enteral Ürünlerle Beslenen Hastalarda Gastrik Rezidüel Volüm ve Gastrointestinal Komplikasyonların Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Parenteral Beslenen Yoğun Bakım Hastalarında Soya Yağı, Zeytinyağı ve Mct-Lct Bazlı Nutrisyon Solüsyonlarının Etkilerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Farklı Lavaj Solüsyonlarının Akut Akciğer Hasarı Oluşumundaki Etkilerinin Araştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Ventilatör İlişkili Pnömoni

(J Turk Soc Intens Care 2004; 2: -)

Yoğun Bakım Ünitesinde Magnezyum; Olmazsa Olmaz

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Yanıkta Beslenme ve Metabolik Destek

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Anevrizmal Subaraknoid Kanama Hastalarında Beyin Ölümü Kararının Verilmesinde Elektroensefalografinin Önemi

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Akut Böbrek Yetmezliğinde Erken Tanı: Nötrofil Gelatinoz İlişkili Lipokain (NGAL), Kidney İnjury Molekül-1 (KİM-1), ve İnterlokin-18 (İL-18), Sistatin-C

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 94-100)
Özçakır

Şüheda Özçakır

Evde Rehabilitasyon İlkeleri

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)
Özçelik

Zerrin Özçelik

Yoğun Bakım Hastalarında Erken Mobilizasyon Uygulanması ve Erken Mobilizasyonun Hasta Hemodinamiğine Etkileri

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 53-58)
Özdemir

Abdullah Özdemir

Yoğun Bakım Hastalarının Beslenme Tedavisinde Anestezi Uzmanlarının Tercihleri: Anket Çalışması

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 62-67)
Özen

Özlem Özen

Bir Sıçan Akut Respiratuvar Distres Modeli’nde Silimarin’in Antiinflamatuvar ve Antioksidan Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 18-27)
Özer Altunkan

Zeliha Özer Altunkan

Bispektral İndeks Monitörizasyonu:Beyin Ölümü Tanısında Alternatif Bir Yöntem

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Skorlama Sistemlerinin Etkiliğinin Zehirlenmelerde Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Özgül

Ülkü Özgül

Akut Demir Zehirlenmesine Yaklaşım: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Myastenik Krizde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kullanımı

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Multipl Kırıklı İki Olguda Yağ Embolisi Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Özgün

Gülten Özgün

Yılan Isırması: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Özkalkanlı

Murat Yaşar Özkalkanlı

Valproik Asid ve Meropenem Arasındaki İlaç Etkileşimi: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 46-48)
Özkan

Özlenen Özkan

Basınç Ülserleri Sürveyans Raporu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 26-30)
Özkan Seyhan

Tülay Özkan Seyhan

Yoğun Bakımda Kullanılan Sedatif ve Aneljenik Ajanlar

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Özkaya

Güven Özkaya

Yoğun Bakım Hastasında Tanısal Laboratuvar Tetkikleri Nedeniyle Kan Kaybı ve Anemi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Özkaynak

Berk Özkaynak

Santral Ven Kateterizasyon Komplikasyonu: Unutulan Kılavuz Tel

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Özkilitçi

Elif Özkilitçi

Akut Böbrek Yetmezliğinde Erken Tanı: Nötrofil Gelatinoz İlişkili Lipokain (NGAL), Kidney İnjury Molekül-1 (KİM-1), ve İnterlokin-18 (İL-18), Sistatin-C

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 94-100)
Öztürk

Sevgi Öztürk

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon ile Başarılı Bir Şekilde Tedavi Edilen Bir Akut Respiratuvar Distress Sendromu Olgusu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 37-40)
Özyurt

Gürayten Özyurt

Zehirlenen Hastalarda Yoğun Bakım Tedavisi

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü