YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Ocak

Nigar Bircan Ocak

İntramusküler Diklofenak Sodyum Enjeksiyon Sonrası Toksik Epidermal Nekroliz ve Çoklu Organ Yetmezliği: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 83-85)
Ogan

Aylin Ogan

Ciddi Falciparum Sıtmasında Eritrosit Süspansiyonu ile Kan Değişimi Kararı ve Klinik Seyir Üzerine Etkileri: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 43-46)
Ok

Engin Ok

Cerrahi Alan İnfeksiyonları

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yoğun Bakım Hemşirelerinde Uyku Bozukluklarının Araştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Okur

Onur Okur

Valproik Asid ve Meropenem Arasındaki İlaç Etkileşimi: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 46-48)
Onk

Didem Onk

Erişkin Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu Olan Hastalarda Ekstrakorporeal Yaşam Desteği: Derleme

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 95-106)
Onur

Ayhan Onur

Bir Numune Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde Travma Hastalarının Mortalite Analizi

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 68-74)
Orak

Filiz Orak

İntihar Amaçlı Yüksek Doz Feniramidol Hidroklorür Alımına Bağlı Karaciğer Enzim Yükselmesi

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 80-82)

Yüksek Doz SSRI Alımına Bağlı Gelişen Serotonin Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 79-82)

İntihar Amaçlı Yüksek Doz Feniramidol Hidroklorür Alımına Bağlı Karaciğer Enzim Yükselmesi

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 80-82)
Oral

Mehmet Oral

Yoğun Bakımda Transfüzyon Endikasyonları

(J Turk Soc Intens Care 2005; 3: 14-19)

Renal replasman tedavisi sürekli mi, aralıklı mı uygulanmalı

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Plazmaferez

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)

Bispektral İndeks Monitörizasyonu:Beyin Ölümü Tanısında Alternatif Bir Yöntem

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Skorlama Sistemlerinin Etkiliğinin Zehirlenmelerde Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Oral Ahıskalıoğlu

Elif Oral Ahıskalıoğlu

Apne Testi Esnasında Gelişen Bilateral Pnömotoraks: Olgu Sunumu ve Literatür Taranması

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 39-42)
Orekeci Temel

Gülhan Orekeci Temel

Çoklu travmalı ve İzole Kafa Travmalı Hastalarda Sistemik İnflamatuar Cevap Sendromu ve Sepsis Gelişiminde PCT, CRP, D-Dimer, Laktat, TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10 Düzeylerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Orhan

Semiha Orhan

Nadir Görülen Bir Olgu: Brugada Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 77-80)
Orhun

Günseli Orhun

Anevrizmal Subaraknoid Kanama Hastalarında Beyin Ölümü Kararının Verilmesinde Elektroensefalografinin Önemi

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Akut Böbrek Yetmezliğinde Erken Tanı: Nötrofil Gelatinoz İlişkili Lipokain (NGAL), Kidney İnjury Molekül-1 (KİM-1), ve İnterlokin-18 (İL-18), Sistatin-C

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 94-100)

Sedasyon Altındaki Yoğun Bakım Hastalarında Magnezyum Düzeyleri ve Deliryum Gelişmesi Üzerine Olan Etkileri

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 31-36)

Kritik Hastalıkta Akut Beyin Disfonksiyonunun Monitörizasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 47-53)

Yoğun Bakım Hastalarında Erken ve Geç Trakeostomi Uygulamalarının Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 60-63)

Akut Böbrek Hasarının Erken Tanısında Sistatin C

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 101-105)
Anasayfa Arşiv Arama Menü