YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Kacıroğlu

Ahmet Kacıroğlu

Apne Testi Esnasında Gelişen Bilateral Pnömotoraks: Olgu Sunumu ve Literatür Taranması

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 39-42)
Kahveci

Ferda Kahveci

Postoperatif Deliryum Etiyolojisinde Tiroid Fırtınası: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 63-67)

Hemoperfüzyon ile Tedavi Edilen Amitriptilin Kardiyak Toksisitesi

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 43-46)

Yılan Isırması: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Yoğun Bakım Hastalarında Ateş-Hipotermi

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)

Akut İskemik İnme ve Yoğun Bakım

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yoğun Bakım Biriminde İnfeksiyon Kontrolü Esasları: Uluslararası Standartlar

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yoğun Bakım Biriminde İnfeksiyon Kontrolü Esasları: Uluslararası Standartlar

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Kaleli

İlknur Kaleli

Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Görülen Hastane Enfeksiyonları

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Anestezi yoğun bakım ünitesinde görülen hastane enfeksiyonları

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Kamacı Şener

Deniz Kamacı Şener

Travmatik Karotis Arter Diseksiyonuna Bağlı Serebral İskemi: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Kandulu

Hüseyin Kandulu

Romatoid Artritli Hastada Akupunktur Uygulamasının Ölümcül Komplikasyonu: Nekrotizan Fasiit

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Kaplan

Cafer Kaplan

Evre III–IV Over Kanseri Nedeniyle Sitoredüktif Cerrahi Geçiren Hastalarda Postoperatif Yoğun Bakım Gereksiniminin Ön Belirleyicileri

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Organ Bağışında Neredeyiz?

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 86-92)
Kara

Batuhan Kara

Akut Nörolojik Değişikliklerde Nöroradyoloji

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Bir Numune Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde Travma Hastalarının Mortalite Analizi

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 68-74)
Karaaslan

Gülin Karaaslan

Akut Miyokard Enfarktüsünü Taklit Eden Akut Miyoperikardit

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Karabacak

Mustafa Karabacak

Nadir Görülen Bir Olgu: Brugada Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 77-80)

Nadir Görülen Bir Olgu: Brugada Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 77-80)
Karabay

Ayşe Gül Karabay

Atropine Bağlı Gelişen Anafilaktoid Reaksiyon

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 63-66)
Karaböcüoğlu

Metin Karaböcüoğlu

Yenidoğan Sonrası Çocuklarda Sepsis Tanı ve Yöntemi

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Karaca

İclal Karaca

Baklofen Entoksikasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 135-138)

Uzamış Kas Güçsüzlüğü ile Seyreden Acetamiprid Zehirlenmesi

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 85-87)
Karadamar

Pınar Karadamar

Nattokinaz Uyulamasının Sepsiste Kan Vizkozitesi ve Sağ Kalıma Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Karadeniz

Aslı Karadeniz

Kan Transfüzonu İle Bulaşan İnfesiyöz Etkenler

(J Turk Soc Intens Care 2005; 3: 25-34)

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Pratiği

(J Turk Soc Intens Care 2005; 3: 20-24)
Karadoğan

İlhan Karadoğan

Tranfüzyon Reaksiyonları

(J Turk Soc Intens Care 2005; 3: 35-46)
Karagöz

Pınar Karagöz

Yoğun Bakım Hastalarında RIFLE Sınıflaması ile Akut Böbrek Hasarı İnsidansı ve Risk Faktörleri

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 16-25)
Karahocagil

Mustafa Kasım Karahocagil

Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane Enfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Anestezi yoğun bakım ünitesinde hastane enfesiyonu etkenleri ve direnç profilinin değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Karakaplan

Mustafa Karakaplan

Multipl Kırıklı İki Olguda Yağ Embolisi Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Karakaya

Osman Karakaya

Yoğun Bakımda Kardiyopulmoner Monitorizasyonda Günlük Pratiğimizde “Yeni” Bir Araç: Transtorasik Ekokardiyografi ve Akciğer Ultrasonu

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Karakayalı

Hamdi Karakayalı

Erişkin Ortotopik Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Uzamış Yoğun Bakım Gereksiniminin Ön Belirleyicileri

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Karakoç

Fazilet Karakoç

Çocuklarda Noninvazif Ventilasyon

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)

Baklofen Entoksikasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 135-138)
Karasu

Derya Karasu

Alt Ekstremite Fraktürü Sonrası Gelişen İzole Serebral Yağ Embolisi: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 83-86)
Karataş

Bayram Karataş

Mekanik Ventilatördeki Tavşanlarda Propofol İnfüzyonu İle Oluşan Metabolik ve Biokimyasal Değişikliklerde L-Karnitin Tedavisinin Etkileri

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Karatmanlı Erol

Melahat Karatmanlı Erol

Santral Ven Kateterizasyon Komplikasyonu: Unutulan Kılavuz Tel

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Yoğun Bakım Ünitesinde Diyabetik Ketoasidoz Sonrası Gelişen Kritik Hastalık Polinöropatisi

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 87-90)
Kargı

Murat Kargı

Romatoid Artritli Hastada Akupunktur Uygulamasının Ölümcül Komplikasyonu: Nekrotizan Fasiit

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Üniversite Hastanesinde Çalışan Sağlık Görevlilerinin Beslenme Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Katı

İsmail Katı

Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane Enfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Anestezi yoğun bakım ünitesinde hastane enfesiyonu etkenleri ve direnç profilinin değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Reekspansiyon Pulmoner Ödem

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Kaya

Cengiz Kaya

Rehberlere Dayalı Önlem ve Bakım Paketlerinin Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateter Enfeksiyonları Üzerine Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 86-93)

Onkoloji Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Kolistin İlişkili Nefrotoksisitenin Retrospektif Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 51-56)

Onkoloji Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelerin Tükenmişlik Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 57-62)

Bir Sıçan Akut Respiratuvar Distres Modeli’nde Silimarin’in Antiinflamatuvar ve Antioksidan Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 18-27)

İnfeksiyöz Diyareler

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Kayaaslan

Bircan Kayaaslan

Yoğun Bakım Ünitemizde Ventilatör İlişkili Pnömoni Gelişmesini Önlemek Amaçlı Kontrol Listesi Kullanımı Deneyimi

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 13-17)
Kayhan

Zeynep Kayhan

Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (Pres): Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Kaymak

Çetin Kaymak

Lif İçeren ve İçermeyen Enteral Ürünlerle Beslenen Hastalarda Gastrik Rezidüel Volüm ve Gastrointestinal Komplikasyonların Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Parenteral Beslenen Yoğun Bakım Hastalarında Soya Yağı, Zeytinyağı ve Mct-Lct Bazlı Nutrisyon Solüsyonlarının Etkilerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Kaymakçı

Hemş.Hatice Kaymakçı

El Hijyeni

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Kazdal

Hızır Kazdal

Yoğun Bakım Hastalarının Beslenme Tedavisinde Anestezi Uzmanlarının Tercihleri: Anket Çalışması

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 62-67)
Kefi

Arzu Kefi

Yoğun Bakım Hastalarında RIFLE Sınıflaması ile Akut Böbrek Hasarı İnsidansı ve Risk Faktörleri

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 16-25)
Kelebek Girgin

Nermin Kelebek Girgin

Guillain-Barre Hastasında Yoğun Bakım

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Bası Yarası Bakımı

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Bası Yarası Bakımı

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Rijit Bronkoskopiyle Sıcak Serum Fizyolojik Uygulaması

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Travmatik Karotis Arter Diseksiyonuna Bağlı Serebral İskemi: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Yoğun Bakım Hastasında Tanısal Laboratuvar Tetkikleri Nedeniyle Kan Kaybı ve Anemi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Kritik Hastada Üst Ekstremite İskemik Dolaşım Bozukluğunun Tedavisinde Aksiller Yaklaşım ile Brakiyal Pleksus Bloğu: İki Olgunun Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 91-94)

Postoperatif Deliryum Etiyolojisinde Tiroid Fırtınası: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 63-67)

Hemoperfüzyon ile Tedavi Edilen Amitriptilin Kardiyak Toksisitesi

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 43-46)
Keleştemur

Taha Keleştemur

Ratlardaki Diffüz Beyin Travmasında Hipertonik Salin ve Magnezyum Sülfatın İntraventriküler Uygulamayla Etkilerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 34-38)
Kenan

İrfan Kenan

Septik Artritli Hastada Amantadin Kullanımı Sonrası Nörolojik Düzeltme: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 39-42)
Kesecioğlu

Jozef Kesecioğlu

Yapı ve Fonksiyon: İdeal Hasta Bakımında Yoğun Bakım Ünitesi Planlanması

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 40-44)
Kılıç

Dilek Kılıç

Yoğun Bakım ve İshal

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

Nütrisyon Timi Yoğun Bakımda Neleri Değiştirir?

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 59-62)

Valproik Asid ve Meropenem Arasındaki İlaç Etkileşimi: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 46-48)
Kılınç

Metin Kılınç

Yılan Isırması: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Kılınçer

Cumhur Kılınçer

Yoğun Bakımda İntrakranial Basınç Takibi

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Yoğun Bakımda İntrakranial Basınç Takibi

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Kır

Gülay Kır

Nitrik Asit İnhalasyonu Sonrası Gelişen Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS)

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 101-105)
Kızılcık

Nurcan Kızılcık

Ratlardaki Diffüz Beyin Travmasında Hipertonik Salin ve Magnezyum Sülfatın İntraventriküler Uygulamayla Etkilerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 34-38)
Kızılkaya

Mehmet Kızılkaya

Status Epileptikus Hastalarında Yoğun Bakım

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Kirazlı

Yeşim Kirazlı

İnme Rehabilitasyone

(J Turk Soc Intens Care 2005; 3: -)
Koca

Erdinç Koca

Multipl Kırıklı İki Olguda Yağ Embolisi Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Koç

Elif Koç

Multipl Kırıklı İki Olguda Yağ Embolisi Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Yoğun Bakım Hastalarında Erken Mobilizasyon Uygulanması ve Erken Mobilizasyonun Hasta Hemodinamiğine Etkileri

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 53-58)
Koçoğlu

Esra Koçoğlu

Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 75-78)

Doku Oksijenasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 75-78)
Kol

Emine Kol

Yoğun Bakım Ünitelerinde Gürültü Kaynakları ve Gürültü Düzeyleri

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 122-128)
Koltka

Kemalettin Koltka

Masif Transfüzyon

(J Turk Soc Intens Care 2005; 3: 47-55)

Yanık Yaralanmaları: Yanık Derinliği, Fizyopatolojisi ve Yanık Çeflitleri

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Konuk

Mine Konuk

Uzamış Kas Güçsüzlüğü ile Seyreden Acetamiprid Zehirlenmesi

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 85-87)
Konur

Hüseyin Konur

Myastenik Krizde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kullanımı

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Kopan

Mehmet Ali Kopan

Kritik Hastada Üst Ekstremite İskemik Dolaşım Bozukluğunun Tedavisinde Aksiller Yaklaşım ile Brakiyal Pleksus Bloğu: İki Olgunun Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 91-94)
Korfalı

Gülsen Korfalı

Nörocerrahi Yoğun Bakım Organizasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2005; 3: -)

Yoğun Bakımda Diyare-Konstipasyon

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)
Korkmaz Toker

Melike Korkmaz Toker

Atropine Bağlı Gelişen Anafilaktoid Reaksiyon

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 63-66)
Kotanoğlu

Mustafa Kotanoğlu

Parenteral Beslenen Yoğun Bakım Hastalarında Soya Yağı, Zeytinyağı ve Mct-Lct Bazlı Nutrisyon Solüsyonlarının Etkilerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Koyuncu

Tolga Koyuncu

Yoğun Bakım Hastalarının Beslenme Tedavisinde Anestezi Uzmanlarının Tercihleri: Anket Çalışması

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 62-67)
Köksal

Ersin Köksal

Rehberlere Dayalı Önlem ve Bakım Paketlerinin Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateter Enfeksiyonları Üzerine Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 86-93)

Deliryum

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Gastrik Mukozal pHi

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Kömürcü

Özgür Kömürcü

Erişkin Ortotopik Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Uzamış Yoğun Bakım Gereksiniminin Ön Belirleyicileri

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Köner

Özge Köner

Yoğun Bakımda Aritmiler

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)

Yoğun Bakımda Sistemik Kan Basıncı Monitörizasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Ratlardaki Diffüz Beyin Travmasında Hipertonik Salin ve Magnezyum Sülfatın İntraventriküler Uygulamayla Etkilerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 34-38)
Köroğlu

Tolga F. Köroğlu

Pediatrik Hastada Beslenme

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Köse

Bektaş Köse

Lif İçeren ve İçermeyen Enteral Ürünlerle Beslenen Hastalarda Gastrik Rezidüel Volüm ve Gastrointestinal Komplikasyonların Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Yoğun Bakımla Hızlı Kucaklaşma (Fast Hugs)

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 72-81)
Kumral

Dilber Kumral

Yoğun Bakım Ünitemizde Ventilatör İlişkili Pnömoni Gelişmesini Önlemek Amaçlı Kontrol Listesi Kullanımı Deneyimi

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 13-17)
Kundakcı

Aycan Kundakcı

Erişkin Ortotopik Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Uzamış Yoğun Bakım Gereksiniminin Ön Belirleyicileri

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Çok İlaca Dirençli Acinetobacter Baumannii Enfeksiyonunun Ön Belirleyicileri: Retrospektif Bir Analiz

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Toll Benzeri Reseptörler

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Kurhan Erarı

Hemş.Gülhan Kurhan Erarı

Bası Yarası Bakımı

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Bası Yarası Bakımı

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Kurt

Adem Deniz Kurt

Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 75-78)

Ketiapine Bağlı Gelişen Kardiyak Arrest ve Bilinç Kapanması

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Kuru

Rukiye Neslihan Kuru

Onkoloji Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Kolistin İlişkili Nefrotoksisitenin Retrospektif Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 51-56)

Onkoloji Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelerin Tükenmişlik Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 57-62)
Kuşderci

Hatice Kuşderci

Organ Bağışında Neredeyiz?

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 86-92)
Kutlay

Oya Kutlay

Yoğun Bakım Hastasında Tanısal Laboratuvar Tetkikleri Nedeniyle Kan Kaybı ve Anemi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Kutlu

Fikret Kutlu

Evde Bakım Hastasının Transportu

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)
Kuvat

Samet Vasfi Kuvat

Yanık Hastalarında Yara Bakımı

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Kuzucuoğlu

Aytuna Kuzucuoğlu

Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Pulmoner Aspergillozis Olgusu

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 43-46)

Endotrakeal Tüp Malpozisyona Bağlı Sağ Trakeobronşiyal Yaralanma: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 106-109)
Küçükay

Süleyman Küçükay

Akut Böbrek Yetmezliğinde Erken Tanı: Nötrofil Gelatinoz İlişkili Lipokain (NGAL), Kidney İnjury Molekül-1 (KİM-1), ve İnterlokin-18 (İL-18), Sistatin-C

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 94-100)
Küçükgergin

Canan Küçükgergin

Akut Böbrek Yetmezliğinde Erken Tanı: Nötrofil Gelatinoz İlişkili Lipokain (NGAL), Kidney İnjury Molekül-1 (KİM-1), ve İnterlokin-18 (İL-18), Sistatin-C

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 94-100)
Küçükoğlu

Selçuk Küçükoğlu

Evde Rehabilitasyon İlkeleri

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü