YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Edipoğlu

İpek Saadet Edipoğlu

Yoğun Bakım Hastalarında Erken ve Geç Trakeostomi Uygulamalarının Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 60-63)
Edipoğlu

İpek Saadet Edipoğlu

Asit Baz Dengesi

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 1-6)
Edis

Çiğdem Edis

Türkiye’de Bir Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi ve Cerrahi Servislerinde El Hijyeni Uyum Oranları

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 107-111)
Ekici

Yahya Ekici

Yanık Hastalarında Beslenme

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Ekinci

Ali Ekinci

Difüz Alveoler Hemoraji ve Solunum Yetmezliği ile Seyreden Wegener Granülomatozu

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 118-120)
Emre

Cengizhan Emre

Yoğun Bakım Ünitemizde Ventilatör İlişkili Pnömoni Gelişmesini Önlemek Amaçlı Kontrol Listesi Kullanımı Deneyimi

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 13-17)
Engin Özcan

Perihan Engin Özcan

Akut Böbrek Hasarının Erken Tanısında Sistatin C

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 101-105)
Eraksoy

Haluk Eraksoy

Yoğun Bakım Biriminde Toplum Kökenki Viral İnfeksiyonlar

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yoğun Bakım Biriminde Toplum Kökenli Viral İnfeksiyonlar

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Erbay

R.Hakan Erbay

Katater İle İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonları: Katater Çıkarılmalı mı ?

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yoğun Bakımla Hızlı Kucaklaşma (Fast Hugs)

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 72-81)
Erbay Dündar

Pınar Erbay Dündar

Yoğun Bakım Hastalarında RIFLE Sınıflaması ile Akut Böbrek Hasarı İnsidansı ve Risk Faktörleri

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 16-25)
Erbektaş

İlkay Erbektaş

Kateterle İlişkili İnfeksiyonların Önlenmesi Kateter Bakımı Stratejileri

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)
Erbüyün

Koray Erbüyün

Yoğun Bakım Hemşirelerinde Uyku Bozukluklarının Araştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Erçen Diken

Özlem Erçen Diken

Anafilaksi Sırasındaki Kusma Sonrası Gastrik İçeriğin Aspirasyonuna Bağlı Kimyasal Pnömonit

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 81-84)
Erdal

Çiğdem Erdal

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Yakınlarının Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 64-71)
Erdem

Ela Erdem

Çocuklarda Noninvazif Ventilasyon

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)

Subaraknoid Kanama Yönetimi

(J Turk Soc Intens Care 2005; 3: -)
Erdemli

Özcan Erdemli

Yoğun Bakımlarda Transözofageal Ekokardiyografi (TEÖ) Kullanımı

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Yoğun Bakımda Fleksibl Bronkoskopi Kullanımı: Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Erden

İ.Aydın Erden

Yoğun Bakım Ünitesinde Aile Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Erdivanlı

Başar Erdivanlı

Ketiapine Bağlı Gelişen Kardiyak Arrest ve Bilinç Kapanması

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Erdivanlı

Başar Erdivanlı

Yoğun Bakım Hastalarının Beslenme Tedavisinde Anestezi Uzmanlarının Tercihleri: Anket Çalışması

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 62-67)
Erdoğan

M.Ali Erdoğan

Myastenik Krizde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kullanımı

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Akut Demir Zehirlenmesine Yaklaşım: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Sezaryen Sonrası Eklampsiyle İlişkili Ani Görme Kaybı: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 40-42)

Akut Zehirlenme Nedeniyle Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastaların Karakteristik Özellikleri ve Sonuçları

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 54-59)
Eren

Gülay Eren

Yoğun Bakımda Kardiyopulmoner Monitorizasyonda Günlük Pratiğimizde “Yeni” Bir Araç: Transtorasik Ekokardiyografi ve Akciğer Ultrasonu

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Eren Akçıl

Fatma Eren Akçıl

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Yakınlarının Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 64-71)
Ergin Özcan

Perihan Ergin Özcan

Noninvazif Ventilasyon: Klinik Uygulama

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)

Beyin Ölümünü Anlamak ve Teşhis Etmek

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Kritik Hastalarda Anemi ve Kan Transfüzyonlarının Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 45-50)

Sedasyon Altındaki Yoğun Bakım Hastalarında Magnezyum Düzeyleri ve Deliryum Gelişmesi Üzerine Olan Etkileri

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 31-36)

“Weaning” de Non-invaziv Mekanik Ventilasyon

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 9-12)

Yoğun Bakım Hastalarında Erken ve Geç Trakeostomi Uygulamalarının Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 60-63)
Ergün

Berna Ergün

Yoğun Bakımda Fleksibl Bronkoskopi Kullanımı: Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Erkalp

Kerem Erkalp

Nörojenik Akciğer Ödemi (Olgu Sunumu)

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Yoğun Bakım Ünitesinde Diyabetik Ketoasidoz Sonrası Gelişen Kritik Hastalık Polinöropatisi

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 87-90)

Santral Venöz Kateterizasyon Komplikasyonu: Gecikmiş Tanılı Venöz Perforasyon ve Hemotoraks

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 129-134)

Serebral Tuz Kaybı Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 105-109)

İntramusküler Diklofenak Sodyum Enjeksiyon Sonrası Toksik Epidermal Nekroliz ve Çoklu Organ Yetmezliği: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 83-85)

Mantar Zehirlenmesi ve Ekstrakorporyal Tedavi Desteği: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 36-39)
Ermiş

Cengiz Ermiş

Elektrokardiyografi Monitörzasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Eroğlu

Ahmet Eroğlu

Yoğun Bakımda Kullanılan Cihazların Dezen Feksiyonu

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

Yoğun Bakımda Isı Monitörizasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Nadir Görülen Bir Olgu: Brugada Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 77-80)
Eroğlu Ermiş

Öznur Eroğlu Ermiş

Yoğun Bakım Hastalarında Kapiller Kaçağı Engellemede HES ve GELATİN Solüsyonlarının İdrar Mikroalbumin Düzeyleri ile Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 25-32)
Erol

Mehmet Muharre Erol

Rijit Bronkoskopiyle Sıcak Serum Fizyolojik Uygulaması

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Ersoy

Mehmet Özcan Ersoy

Multipl Kırıklı İki Olguda Yağ Embolisi Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Ertek

Mustafa Ertek

Onkoloji Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Kolistin İlişkili Nefrotoksisitenin Retrospektif Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 51-56)
Ertürk

Engin Ertürk

Santral Venöz Kateter Takma ve Bakımı

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Santral Venöz Kateter Takma ve Bakımı

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Esen

Figen Esen

Septik Şokta Hemodinamik Tedavi

(J Turk Soc Intens Care 2003; 1: -)

Non-invaziv ventilisyon

(J Turk Soc Intens Care 2002; 1: -)

Yoğun Bakım Ünitesinde Magnezyum; Olmazsa Olmaz

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Editör'den

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Sedasyon Altındaki Yoğun Bakım Hastalarında Magnezyum Düzeyleri ve Deliryum Gelişmesi Üzerine Olan Etkileri

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 31-36)

Kritik Hastalıkta Akut Beyin Disfonksiyonunun Monitörizasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 47-53)

Unutulan Elementin Bilinmeyen Mucizesi: “Magnezyum ve İmmünite”

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 47-52)

Rehberlere Dayalı Önlem ve Bakım Paketlerinin Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateter Enfeksiyonları Üzerine Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 86-93)
Eser

Duygu Eser

Gece ve Gündüz Şiftlerinde, Sağlık Çalışanlarının Hata Bildirimlerinin Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 93-100)
Eşkin

Burak Eşkin

Yanık Hastalarında Hemodinamik Monitorizasyon

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Yoğun Bakımda Ekokardiografi Kullanımı

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Eyigör

Sibel Eyigör

İnme Rehabilitasyone

(J Turk Soc Intens Care 2005; 3: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü