YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Dağlı

Emine Dağlı

Çoklu travmalı ve İzole Kafa Travmalı Hastalarda Sistemik İnflamatuar Cevap Sendromu ve Sepsis Gelişiminde PCT, CRP, D-Dimer, Laktat, TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10 Düzeylerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Daşkaya

Hayrettin Daşkaya

Ensefalit Öntanılı Bir Olguya Yaklaşım

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Ensefalit öntanilı bir olguya yaklaşım

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Deimirkapu

İlhami Deimirkapu

Yılan Isırması: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Demirağ

Kubilay Demirağ

Wernicke Ensefalopatisi - Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Wenicke ensefalopatisi: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Kronik Solunum Yetersizliğinde Noninvazif Ventilasyon

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)

Yoğun Bakımda Kullanılan Skorlama Sistemlerinin Mortalite Tahminindeki Rolleri Açısından Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Mekanik Ventilasyon Uygulanan Akut Solunum Yetmezlikli Hastalarda Nöromüsküler Blokajın Oksijen ve Enerji Tüketimine Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Travma Hastalarının Yoğun Bakıma Kabulündeki Laktat, Albumin, C-reaktif Protein, PaO2/FiO2 ve Glukoz Düzeylerinin Mortaliteye Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 82-85)

Yoğun Bakım Sedasyonunda Ramsay-Richmond Skalaları ve Hemşire-Doktor Arasındaki Uyumun Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 112-116)

Baklofen Entoksikasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 135-138)

Erişkin Yoğun Bakım Hastasında Ağrı Değerlendirmesi: Critical-Care Pain Observation Tool Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Geçerlik Güvenirlik Araştırması

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 93-99)
Demirağa

Kubilay Demirağa

Kateter İnfeksiyonları

(J Turk Soc Intens Care 2004; 2: -)
Demirgan

Serdar Demirgan

Yoğun Bakım Ünitesinde Diyabetik Ketoasidoz Sonrası Gelişen Kritik Hastalık Polinöropatisi

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 87-90)
Demirkan

Kutay Demirkan

Enteral Beslenme Tüpünden İlaç Uygulanmasında İlaç Dozaj Şekillerinin Önemi

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 1-8)

Ventilatörden Ayırma (''Weaning'') Yöntemleri

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Demirkıran

Oktay Demirkıran

Sepsiste Klinik Sonucu Olumlu Etkileyen Tedaviler

(J Turk Soc Intens Care 2003; 1: -)

Protokole Dayalı Tedavinin Ağır Sepsis Mortalitesi Üzerine Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Mekanik Ventilasyonda Aktif ve Pasif Nemlendiricilerin Etkinliklerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Demiröz

Duygu Demiröz

Sezaryen Sonrası Eklampsiyle İlişkili Ani Görme Kaybı: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 40-42)
Demirtürk

Zerrin Demirtürk

Unutulan Elementin Bilinmeyen Mucizesi: “Magnezyum ve İmmünite”

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 47-52)
Dereli

Necla Dereli

Yoğun Bakıma Hasta Transferinde Doğru Bilgilendiriliyor muyuz?

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 54-58)
Dikmen

Bayazıt Dikmen

Tirotoksik Gebe Hastada Preoperatif Terapötik Plazmaferez Sırasında Gelişen Anaflaktik Reaksiyon

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 121-124)

Mekanik Ventilasyonda Aktif ve Pasif Nemlendiricilerin Etkinliklerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Dilek

Ahmet Dilek

Weaningde Noninvazif Ventilasyon

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)

Rehberlere Dayalı Önlem ve Bakım Paketlerinin Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateter Enfeksiyonları Üzerine Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 86-93)
Doğan

Nazım Doğan

Yoğun Bakımda Farmakolojik Hemodinamik Destek

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)

Apne Testi Esnasında Gelişen Bilateral Pnömotoraks: Olgu Sunumu ve Literatür Taranması

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 39-42)

Evde Bakım İçin Trakeostomili Olarak Taburcu Edilen Hastaların Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Uzamış Kas Güçsüzlüğü ile Seyreden Acetamiprid Zehirlenmesi

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 85-87)

Yoğun Bakımda Kardiyopulmoner Monitorizasyonda Günlük Pratiğimizde “Yeni” Bir Araç: Transtorasik Ekokardiyografi ve Akciğer Ultrasonu

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Doğu

Tuğba Doğu

Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Zehirlenmesi Olgularının Klinik Özellikleri

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 117-121)
Doğukan

Mevlüt Doğukan

Organ Bağışında Neredeyiz?

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 86-92)
Dokuzoğuz

Başak Dokuzoğuz

El Hijyeni

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)
Doruk

Nurcan Doruk

Bispektral İndeks Monitörizasyonu:Beyin Ölümü Tanısında Alternatif Bir Yöntem

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Dönmez

Fuldem Dönmez

Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (Pres): Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Döşemeci

Levent Döşemeci

Elektrokardiyografi Monitörzasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Evde Mekanik Ventilasyonda Hava Yolunun Korunması ve Sürdürülmesi

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)
Duman

Seda Duman

Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Hasta Düşmeleri İle İlgili Farkındalıklarının Belirlenmesi

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 72-79)
Durmuş

Mahmut Durmuş

Myastenik Krizde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kullanımı

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Akut Zehirlenme Nedeniyle Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastaların Karakteristik Özellikleri ve Sonuçları

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 54-59)
Dursun

Adem Dursun

Çocuklarda Ev Tipi Mekanik Ventilasyon Uygulamaları: Erciyes Üniversitesi Deneyimi

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 28-33)
Anasayfa Arşiv Arama Menü