YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Çağatan

A. Atahan Çağatan

Yoğun Bakım Biriminde Antibiyotik Direnci ve Kullanımı

(J Turk Soc Intens Care 2004; 2: -)

Yoğun Bakim Birimlerinde Antibiyotik Direnç Problemi ve Tedavide Güncel Durum: Gram-Ğozitif Bakteriler (MRSA, VRE)

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Çağatay

A. Atahan Çağatay

Kan Transfüzonu İle Bulaşan İnfesiyöz Etkenler

(J Turk Soc Intens Care 2005; 3: 25-34)

Yoğun Bakım Birimlerinde Antibiyotik Direnç Problemi ve Tedavide Güncel Durum: Gram-Pozitif Bakteriler (MRSA,VRE)

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Çakar

Nahit Çakar

Sepsiste Hemofiltrasyon

(J Turk Soc Intens Care 2003; 1: -)

Akut böbrek hasarında yeni sınıflama sistemleri ve erken tanı göstergeleri (RIFLE ve AKI)

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Ventilation with lower tidal volumes as comparet with traditional tidal volumes for accute lung injury and acute respiratory distress syndrome. The acute respiratory distress syndrome network.

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Ekstrakorporeal Akciğer Destek Sistemleri

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)

Yoğun Bakımda Nörolojik Hasta Grubunda Akut Böbrek Hasarı Sınıflaması

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Kritik Hastalarda Anemi ve Kan Transfüzyonlarının Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 45-50)

Tek Merkez Kaynaklı Akut Zehirlenme Analizleri: Altı Yıllık Olgu Verisi

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 57-61)

Önsöz

(J Turk Soc Intens Care 2005; 3: 5-5)

Akut Respiratuar Distres Senromun'da yapay solınım stratejisi

(J Turk Soc Intens Care 2002; 1: -)

Damar İçi Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Çakar Turhan

K.Sanem Çakar Turhan

Renal replasman tedavisi sürekli mi, aralıklı mı uygulanmalı

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Çalık

Arzu Çalık

Türkiye’de Bir Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi ve Cerrahi Servislerinde El Hijyeni Uyum Oranları

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 107-111)
Çalışkan

Gülbahar Çalışkan

Hemoperfüzyon ile Tedavi Edilen Amitriptilin Kardiyak Toksisitesi

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 43-46)
Çamçı

Emre Çamçı

Fonksiyonel Hemodinamik Monitörizasyon

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Çamdeviren

Handan Çamdeviren

Skorlama Sistemlerinin Etkiliğinin Zehirlenmelerde Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Çankayalı

İlkin Çankayalı

Wernicke Ensefalopatisi - Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Wenicke ensefalopatisi: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Mekanik Ventilasyon Uygulanan Akut Solunum Yetmezlikli Hastalarda Nöromüsküler Blokajın Oksijen ve Enerji Tüketimine Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Travma Hastalarının Yoğun Bakıma Kabulündeki Laktat, Albumin, C-reaktif Protein, PaO2/FiO2 ve Glukoz Düzeylerinin Mortaliteye Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 82-85)

Yoğun Bakım Sedasyonunda Ramsay-Richmond Skalaları ve Hemşire-Doktor Arasındaki Uyumun Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 112-116)

Baklofen Entoksikasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 135-138)
Çavuşoğlu

Turgut Çavuşoğlu

Parenteral Beslenen Yoğun Bakım Hastalarında Soya Yağı, Zeytinyağı ve Mct-Lct Bazlı Nutrisyon Solüsyonlarının Etkilerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Çeçen

Ayçiçek Çeçen

Ratlardaki Diffüz Beyin Travmasında Hipertonik Salin ve Magnezyum Sülfatın İntraventriküler Uygulamayla Etkilerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 34-38)
Çeken

Sabahat Çeken

Onkoloji Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Kolistin İlişkili Nefrotoksisitenin Retrospektif Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 51-56)
Çekmek

Nedim Çekmek

Yoğun Bakımlarda Transözofageal Ekokardiyografi (TEÖ) Kullanımı

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Çekmen

Nedim Çekmen

Pulmoner Hipertansiyon ve Weaning

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 68-79)
Çelebioğlu

Bilge Çelebioğlu

Bispektral İndeks Monitörizasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Çelik

Melek Çelik

Kritik Hastalık Anemisi

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)
Çelikoğlu

Erhan Çelikoğlu

Ratlardaki Diffüz Beyin Travmasında Hipertonik Salin ve Magnezyum Sülfatın İntraventriküler Uygulamayla Etkilerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 34-38)
Çetin Gevrek

Sümeyra Çetin Gevrek

Yoğun Bakım Ünitemizde Ventilatör İlişkili Pnömoni Gelişmesini Önlemek Amaçlı Kontrol Listesi Kullanımı Deneyimi

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 13-17)
Çetinkaya Şardan

Yeşim Çetinkaya Şardan

İnfeksiyon Hizinin Azaltılması ve Kontrolü

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)
Çevik

Banu Çevik

Yanık ve Yara Tedavi Merkezi Yoğun Bakım Ünitesinde İki Yıllık Süreçte Takip Edilen Hastaların Prognozu

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Çınar

Özlem Çınar

Yoğun Bakım Hastalarının Endotrakeal Entübasyonunda Ortaya Çıkan Metabolik ve Hemodinamik Yanıtlara Ketamin ve Etomidatın Etkilerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Çıtak

Agop Çıtak

Çocuk Yoğun Bakımında Total Parenteral Beslenme

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Çiçek

Müslüm Çiçek

Akut Solunum Yetersizliğinde Noninvazif Vantilasyon

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)
Çiftçi

Bahadır Çiftçi

Apne Testi Esnasında Gelişen Bilateral Pnömotoraks: Olgu Sunumu ve Literatür Taranması

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 39-42)
Çivi

Melek Çivi

Yoğun Bakım Hastalarında RIFLE Sınıflaması ile Akut Böbrek Hasarı İnsidansı ve Risk Faktörleri

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 16-25)
Çizmeci

Orhan Çizmeci

Yanık Hastalarında Yara Bakımı

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Çobanoğlu Ercan

Güneş Çobanoğlu Ercan

Yoğun Bakım Ünitesine Tekrar Yatış Yapılan Olguların Geriye Dönük Analizi; Nedenleri, Sonuçları ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Yanık ve Yara Tedavi Merkezi Yoğun Bakım Ünitesinde İki Yıllık Süreçte Takip Edilen Hastaların Prognozu

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Çoker

Ahmet Çoker

İmmunonutrisyon

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Çolak

Alkin Çolak

Romatoid Artritli Hastada Akupunktur Uygulamasının Ölümcül Komplikasyonu: Nekrotizan Fasiit

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Yoğun Bakım Birimlerinde Antibiyotik Kullanımı

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)
Çolakoğlu

Serhan Çolakoğlu

Yoğun Bakım Ünitesine Tekrar Yatış Yapılan Olguların Geriye Dönük Analizi; Nedenleri, Sonuçları ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Yanık ve Yara Tedavi Merkezi Yoğun Bakım Ünitesinde İki Yıllık Süreçte Takip Edilen Hastaların Prognozu

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Çopuroğlu

Elif Çopuroğlu

Protokole Dayalı Tedavinin Ağır Sepsis Mortalitesi Üzerine Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Çuhadaroğlu

Çağlar Çuhadaroğlu

Evde Noninvazif Ventilasyon

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)
Çukurova

Zafer Çukurova

Yoğun Bakımda Kardiyopulmoner Monitorizasyonda Günlük Pratiğimizde “Yeni” Bir Araç: Transtorasik Ekokardiyografi ve Akciğer Ultrasonu

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü