YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Camcıoğlu

Yıldız Camcıoğlu

Sepsisin İmmünopatogenezi

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Camkıran

Aynur Camkıran

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Çok İlaca Dirençli Acinetobacter Baumannii Enfeksiyonunun Ön Belirleyicileri: Retrospektif Bir Analiz

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Koroner Arter Baypas Greftleme Cerrahisi Geçiren Erişkinlerde Uzamış Mekanik Ventilasyonun Önbelirleyicileri

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 6-16)
Can

Özlem Selvi Can

Evde Bakım ve Tedavi

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)
Canan

Serpil Canan

Yoğun Bakım Hastalarında RIFLE Sınıflaması ile Akut Böbrek Hasarı İnsidansı ve Risk Faktörleri

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 16-25)
Candan

Selim Candan

Evre III–IV Over Kanseri Nedeniyle Sitoredüktif Cerrahi Geçiren Hastalarda Postoperatif Yoğun Bakım Gereksiniminin Ön Belirleyicileri

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Canikli Adıgüzel

Şenay Canikli Adıgüzel

Bir Sıçan Akut Respiratuvar Distres Modeli’nde Silimarin’in Antiinflamatuvar ve Antioksidan Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 18-27)
Cansabuncu

Seda Cansabuncu

Alt Ekstremite Fraktürü Sonrası Gelişen İzole Serebral Yağ Embolisi: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 83-86)
Canver

Burak Canver

Yanık Hastalarında Akut Böbrek Yetmezliği ve Renal Replasman Tedavisi

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Cengiz

Melike Cengiz

Yüksek İntraksiniyal Basınç ve Tedavisi

(J Turk Soc Intens Care 2005; 3: -)

Akut böbrek yetersizliği üzerine hayvan modelleri

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Myastenia Gravis Hastasında Yoğun Bakım

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yanıkta Mekanik Ventilasyon Endikasyonları ve Stratejileri

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Travma ve Koagülasyon

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Nattokinaz Uyulamasının Sepsiste Kan Vizkozitesi ve Sağ Kalıma Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Ceylan

Berit Gökçe Ceylan

Nadir Görülen Bir Olgu: Brugada Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 77-80)

Kritik Hastada Üst Ekstremite İskemik Dolaşım Bozukluğunun Tedavisinde Aksiller Yaklaşım ile Brakiyal Pleksus Bloğu: İki Olgunun Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 91-94)
Cimete

Güler Cimete

Evde Bakım Hemşireliği

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)
Cinel

İsmail Cinel

Sepsiste Patojenik Mekanizmalar

(J Turk Soc Intens Care 2003; 1: -)

Sepsis ve İntestinal Apoptozis

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

Kan ve Kan Bİleşenlerinin İmmun Sistemi

(J Turk Soc Intens Care 2005; 3: 56-64)

Skorlama Sistemlerinin Etkiliğinin Zehirlenmelerde Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Sepsis İlişkili Miyokardiyal Depresyon ve Takotsubo Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 49-56)

Yoğun Bakım Hastalarında ‘Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR)’ın Önemi

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 33-39)

Sepsis ve Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 86-92)
Cora

Burçin Cora

Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Ülseri Sıklığı, Önlenmesi ve Tedavisi

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 72-76)
Coşar

Ahmet Coşar

Yanık Hastalarında Hemodinamik Monitorizasyon

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Yoğun Bakımda Ekokardiografi Kullanımı

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Coşkunfırat

Nesil Coşkunfırat

Akut böbrek yetersizliği üzerine hayvan modelleri

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Nattokinaz Uyulamasının Sepsiste Kan Vizkozitesi ve Sağ Kalıma Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü