YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
B.Akıncı

Seda B.Akıncı

Mekanik Ventilatördeki Tavşanlarda Propofol İnfüzyonu İle Oluşan Metabolik ve Biokimyasal Değişikliklerde L-Karnitin Tedavisinin Etkileri

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Babayiğit

Mustafa Alparslan Babayiğit

Yoğun Bakıma Hasta Transferinde Doğru Bilgilendiriliyor muyuz?

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 54-58)

Septik Artritli Hastada Amantadin Kullanımı Sonrası Nörolojik Düzeltme: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 39-42)

Yoğun Bakıma Hasta Transferinde Doğru Bilgilendiriliyor muyuz?

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 54-58)
Bağcı

Murat Bağcı

Kritik Hastalarda Anemi ve Kan Transfüzyonlarının Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 45-50)

Santral Venöz Kateterizasyon Komplikasyonu: Gecikmiş Tanılı Venöz Perforasyon ve Hemotoraks

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 129-134)
Bahar

Mois Bahar

Kafa-Beyin Travması Tedavisinde Gelişmeler

(J Turk Soc Intens Care 2002; 1: -)

Özel Durumlarda Nütrisyon Desteği

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Evde Mekanik Ventilasyon Tedavisi

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)

Yoğun Bakımda Monitorizasyondan Yararlanma

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Bakar

Mustafa Bakar

Travmatik Karotis Arter Diseksiyonuna Bağlı Serebral İskemi: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Balık

Emre Balık

Karın İçi İnfeksiyonlar

(J Turk Soc Intens Care 2004; 2: -)
Barış

Ayşe Barış

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalara Ait Klinik İzolatların Tür Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılıkları

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 21-27)
Başar

Hülya Başar

Lif İçeren ve İçermeyen Enteral Ürünlerle Beslenen Hastalarda Gastrik Rezidüel Volüm ve Gastrointestinal Komplikasyonların Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Parenteral Beslenen Yoğun Bakım Hastalarında Soya Yağı, Zeytinyağı ve Mct-Lct Bazlı Nutrisyon Solüsyonlarının Etkilerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Olgu Çalışması

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)
Başel

Ahmet Başel

Yanıkta Sedasyon ve Analjezi

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Anevrizmal Subaraknoid Kanama Hastalarında Beyin Ölümü Kararının Verilmesinde Elektroensefalografinin Önemi

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Başgül

Elif Başgül

Perioperatif Noninvazif Ventilasyon

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)
Başkan

Semih Başkan

Damar İçi Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Başkurt

Oğuz Kerim Başkurt

Nattokinaz Uyulamasının Sepsiste Kan Vizkozitesi ve Sağ Kalıma Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Başoğlu

Tuğba Başoğlu

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon ile Başarılı Bir Şekilde Tedavi Edilen Bir Akut Respiratuvar Distress Sendromu Olgusu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 37-40)
Bavbek

Sevil Bavbek

Damar İçi Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Bayır

Hakan Bayır

Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 75-78)
Baykal Tutal

Zehra Baykal Tutal

Septik Artritli Hastada Amantadin Kullanımı Sonrası Nörolojik Düzeltme: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 39-42)

Yoğun Bakıma Hasta Transferinde Doğru Bilgilendiriliyor muyuz?

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 54-58)
Baykan

Nurcan Baykan

Yoğun Bakım Ünitelerinde İnfeksiyon Gelişiminin Önlenmesi Salgın Durumunda Alınması Gereken Önlemler

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)
Bayraktar

Banu Bayraktar

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalara Ait Klinik İzolatların Tür Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılıkları

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 21-27)

Yoğun Bakım Hastalarının Endotrakeal Entübasyonunda Ortaya Çıkan Metabolik ve Hemodinamik Yanıtlara Ketamin ve Etomidatın Etkilerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Bir Sıçan Akut Respiratuvar Distres Modeli’nde Silimarin’in Antiinflamatuvar ve Antioksidan Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 18-27)
Bayraktar Ekincioğlu

Aygin Bayraktar Ekincioğlu

Enteral Beslenme Tüpünden İlaç Uygulanmasında İlaç Dozaj Şekillerinin Önemi

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 1-8)
Bayram

Ahmet Sami Bayram

Rijit Bronkoskopiyle Sıcak Serum Fizyolojik Uygulaması

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Beckmann

Yeşim Beckmann

Nörolojik Yoğun Bakım İzlemi Gerektiren Nöroleptik Malign Sendrom: Dokuz Olgu ile Gözden Geçirme

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 110-117)
Berktaş

Mustafa Berktaş

Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane Enfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Anestezi yoğun bakım ünitesinde hastane enfesiyonu etkenleri ve direnç profilinin değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Bican

Gülşan Bican

Ensefalit Öntanılı Bir Olguya Yaklaşım

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Ensefalit öntanilı bir olguya yaklaşım

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Biçer

Yeşim Biçer

Mekanik Hemodinamik Destek

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)
Bilgen

Sevgi Bilgen

Ratlardaki Diffüz Beyin Travmasında Hipertonik Salin ve Magnezyum Sülfatın İntraventriküler Uygulamayla Etkilerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 34-38)
Bilgin

Hülya Bilgin

Nörefizyoloji

(J Turk Soc Intens Care 2005; 3: -)

Bispektral İndeks Monitörizasyonu:Beyin Ölümü Tanısında Alternatif Bir Yöntem

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Skorlama Sistemlerinin Etkiliğinin Zehirlenmelerde Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Bilici

Adnan Bilici

Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane Enfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Anestezi yoğun bakım ünitesinde hastane enfesiyonu etkenleri ve direnç profilinin değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Birbiçer

Handan Birbiçer

Bispektral İndeks Monitörizasyonu:Beyin Ölümü Tanısında Alternatif Bir Yöntem

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Çoklu travmalı ve İzole Kafa Travmalı Hastalarda Sistemik İnflamatuar Cevap Sendromu ve Sepsis Gelişiminde PCT, CRP, D-Dimer, Laktat, TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10 Düzeylerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Birgen

Nur Birgen

Yopun Bakım İnfeksiyonlarına Adlı Tıp Açısında Yaklaşım

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yoğun Bakım İnfeksiyonlarına Adli Tıp Açısından Yaklaşım

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Bombacı

Elif Bombacı

Yoğun Bakım Ünitesine Tekrar Yatış Yapılan Olguların Geriye Dönük Analizi; Nedenleri, Sonuçları ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Yanık ve Yara Tedavi Merkezi Yoğun Bakım Ünitesinde İki Yıllık Süreçte Takip Edilen Hastaların Prognozu

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Bor

Canan Bor

Travma Hastalarının Yoğun Bakıma Kabulündeki Laktat, Albumin, C-reaktif Protein, PaO2/FiO2 ve Glukoz Düzeylerinin Mortaliteye Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 82-85)

Yoğun Bakım Sedasyonunda Ramsay-Richmond Skalaları ve Hemşire-Doktor Arasındaki Uyumun Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 112-116)

Baklofen Entoksikasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 135-138)

Erişkin Yoğun Bakım Hastasında Ağrı Değerlendirmesi: Critical-Care Pain Observation Tool Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Geçerlik Güvenirlik Araştırması

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 93-99)
Bora

Sinan Bora

Postoperatif Deliryum Etiyolojisinde Tiroid Fırtınası: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 63-67)
Bostan

Gökhan Bostan

Nörojenik Akciğer Ödemi (Olgu Sunumu)

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Bulut

Mehmet Emin Bulut

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalara Ait Klinik İzolatların Tür Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılıkları

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 21-27)
But

Abdulkadir But

Akut Miyokard Enfarktüsünü Taklit Eden Akut Miyoperikardit

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Büget

Mehmet İlke Büget

Akut Böbrek Yetmezliğinde Erken Tanı: Nötrofil Gelatinoz İlişkili Lipokain (NGAL), Kidney İnjury Molekül-1 (KİM-1), ve İnterlokin-18 (İL-18), Sistatin-C

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 94-100)
Büke

Çağrı Büke

Yoğun Bakım Birimlerinde Mantar İnfeksiyonları Epidemiyolojisi ve Risk Faktörleri

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yoğun Bakım Birimlerinde Mantar İnfeksiyonları Epidemiyolojisi ve Risk Faktörleri

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Bülbül

Nazlı Gamze Bülbül

Nörolojik Yoğun Bakım İzlemi Gerektiren Nöroleptik Malign Sendrom: Dokuz Olgu ile Gözden Geçirme

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 110-117)
Anasayfa Arşiv Arama Menü