YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açıkgöz

Mehmet Barış Açıkgöz

Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Pulmoner Aspergillozis Olgusu

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 43-46)
Ahıskalıoğlu

Ali Ahıskalıoğlu

Apne Testi Esnasında Gelişen Bilateral Pnömotoraks: Olgu Sunumu ve Literatür Taranması

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 39-42)
Ak

Aysel Ak

Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Ülseri Sıklığı, Önlenmesi ve Tedavisi

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 72-76)

Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Ülseri Sıklığı, Önlenmesi ve Tedavisi

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 72-76)
Akagündüz

Eyüp Sabri Akagündüz

Serebral Tuz Kaybı Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 105-109)
Akalın

Halis Akalın

Sepsis: Tanımlar, Tanı, Etyoloji ve Epidemiyolojide Yeni Gelişmeler

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Sepsis: Tanımlar, Tanı, Etyoloji ve Epidemiyolijide Yeni Gelişmeler

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Akan

Hamdi Akan

Damar İçi Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Erişkin Karaciğer Transplantasyonunda Yoğun Bakım Yönetimi

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 1-20)
Akarsu Ayazoğlu

Tülin Akarsu Ayazoğlu

Erişkin Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu Olan Hastalarda Ekstrakorporeal Yaşam Desteği: Derleme

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 95-106)
Akay

Alp Akay

Hastanede Uzun Süreli Yatma Sonucu Gelişen Tako-Tsubo Kardiyomiyopatisi: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 41-45)
Akbay

Burcu Akbay

Mekanik Ventilatördeki Tavşanlarda Propofol İnfüzyonu İle Oluşan Metabolik ve Biokimyasal Değişikliklerde L-Karnitin Tedavisinin Etkileri

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Akbulut

Hemş.Serhat Akbulut

Santral Venöz Kateter Takma ve Bakımı

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Santral Venöz Kateter Takma ve Bakımı

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yüksek Doz SSRI Alımına Bağlı Gelişen Serotonin Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 79-82)
Akca

Ozan Akca

Yoğun Bakım Ünitesinde Hiperglisemi

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 67-71)
Akça

Almıla Akça

Bispektral İndeks Monitörizasyonu:Beyin Ölümü Tanısında Alternatif Bir Yöntem

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Akdeniz

Hayrettin Akdeniz

Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane Enfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Anestezi yoğun bakım ünitesinde hastane enfesiyonu etkenleri ve direnç profilinin değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Akdoğan

Serpil Akdoğan

Türkiye’de Bir Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi ve Cerrahi Servislerinde El Hijyeni Uyum Oranları

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 107-111)
Akhan

Galip Akhan

Nörolojik Yoğun Bakım İzlemi Gerektiren Nöroleptik Malign Sendrom: Dokuz Olgu ile Gözden Geçirme

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 110-117)

Değişen Bakteri Profili

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

Yoğun Bakım Birimlerinde Antibiyotik Diirenç Problemi ve Tedavide Güncel Durum: Gram-Negatif Enterik Çomaklar (Klebsiella pneumoniae, Enterobacter Spp,Escherichia Cole

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yoğun Bakım Biriminde Antibiyotik Direnç Poblemi be Tedavide Güncel Durum: Gram-Negatif Enterik Çomaklar (Klebsiella Pneumoniae, Enterobacter spp., Escherichia coli)

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Akın

Şule Akın

Propofol İnfüzyon Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Akın Korhan

Esra Akın Korhan

Erişkin Yoğun Bakım Hastasında Ağrı Değerlendirmesi: Critical-Care Pain Observation Tool Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Geçerlik Güvenirlik Araştırması

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 93-99)
Akıncı

Canan Akıncı

Yoğun Bakımda Nörolojik Hasta Grubunda Akut Böbrek Hasarı Sınıflaması

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Akıncı

İ. Ozkan Akıncı

Farklı Lavaj Solüsyonlarının Akut Akciğer Hasarı Oluşumundaki Etkilerinin Araştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Akıncı

İ. Özkan Akıncı

Yanıkta Sedasyon ve Analjezi

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Nörolojik ve Nörocerrahi Sebepli Sıvı ve Elektrolit Bozuklıkları: Diabetes İnsipidus, Uygunsuz ADH Salınımı ve Several Tuz Kaybettirici Sendrom

(J Turk Soc Intens Care 2005; 3: -)

Hiperglisemi ve Hipoglisemi

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)

Anevrizmal Subaraknoid Kanama Hastalarında Beyin Ölümü Kararının Verilmesinde Elektroensefalografinin Önemi

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Sepsis ve akut böbrek yetersizliği

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Bispektral İndeks Monitörizasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Yoğun Bakım Ünitesinde Aile Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Yoğun Bakım Hastalarında Erken Mobilizasyon Uygulanması ve Erken Mobilizasyonun Hasta Hemodinamiğine Etkileri

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 53-58)
Akkurt Kocaeli

Ayşen Akkurt Kocaeli

Postoperatif Deliryum Etiyolojisinde Tiroid Fırtınası: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 63-67)
Aköz

Mine Aköz

Alt Ekstremite Fraktürü Sonrası Gelişen İzole Serebral Yağ Embolisi: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 83-86)
Akpir

Kutay Akpir

Yoğun Bakım Serveni: Dün Bugün

(J Turk Soc Intens Care 2002; 1: -)

Yoğun Bakım Etiği

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Akpolat

Bektaş Akpolat

Nitrik Asit İnhalasyonu Sonrası Gelişen Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS)

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 101-105)
Aktürk

Yusuf Aktürk

Akut Koroner Sendromlar

(J Turk Soc Intens Care 2008; 6: -)
Akyıldız

Başak Nur Akyıldız

Çocuklarda Ev Tipi Mekanik Ventilasyon Uygulamaları: Erciyes Üniversitesi Deneyimi

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 28-33)
Akyurt

Dilan Akyurt

Yoğun Bakımda Fleksibl Bronkoskopi Kullanımı: Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Alagöl

Ayşin Alagöl

Santral Ven Kateterizasyon Komplikasyonu: Unutulan Kılavuz Tel

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Nörojenik Akciğer Ödemi (Olgu Sunumu)

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Yoğun Bakım Ünitesinde Diyabetik Ketoasidoz Sonrası Gelişen Kritik Hastalık Polinöropatisi

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 87-90)

Santral Venöz Kateterizasyon Komplikasyonu: Gecikmiş Tanılı Venöz Perforasyon ve Hemotoraks

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 129-134)
Albayram

Sait Albayram

Akut Nörolojik Değişikliklerde Nöroradyoloji

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Aldemir

Mustafa Tayfun Aldemir

Atropine Bağlı Gelişen Anafilaktoid Reaksiyon

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 63-66)
Ali

İncila Ali

Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Ülseri Sıklığı, Önlenmesi ve Tedavisi

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 72-76)
Alp

Emine Alp

Sürveyans Yöntemleri

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Sürveyans Yöntemleri

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Altınışık

Hatice Betül Altınışık

Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Zehirlenmesi Olgularının Klinik Özellikleri

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 117-121)

Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Zehirlenmesi Olgularının Klinik Özellikleri

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 117-121)
Altınsoy

Savaş Altınsoy

Bir Numune Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde Travma Hastalarının Mortalite Analizi

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 68-74)
Altıntaş

Fatiş Altıntaş

Kan ve Kan Bİleşenlerinin Genel Özellikleri

(J Turk Soc Intens Care 2005; 3: 6-13)

Akut Miyokard Enfarktüsünü Taklit Eden Akut Miyoperikardit

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Altun

Demet Altun

Yılan Sokmalarındaki Klinik Deneyimlerimiz

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 100-104)

Yılan Sokmalarındaki Klinik Deneyimlerimiz

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 100-104)
Altunkan

Ali Aydın Altunkan

Skorlama Sistemlerinin Etkiliğinin Zehirlenmelerde Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Çoklu travmalı ve İzole Kafa Travmalı Hastalarda Sistemik İnflamatuar Cevap Sendromu ve Sepsis Gelişiminde PCT, CRP, D-Dimer, Laktat, TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10 Düzeylerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Apaydın

Yılmaz Apaydın

Alt Ekstremite Fraktürü Sonrası Gelişen İzole Serebral Yağ Embolisi: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 83-86)
Aras

Yavuz Aras

Anevrizmal Subaraknoid Kanama Hastalarında Beyin Ölümü Kararının Verilmesinde Elektroensefalografinin Önemi

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Arat

Mutlu Arat

Damar İçi Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Araz

Coşkun Araz

Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Kardiyopulmoner Bypass İlişkili Erken Dönem İnflamatuar Yanıt ve Yoğun Bakım Kalış Süresi Üzerine Atorvastatinin Etkileri

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

İnhalasyon Hasarı

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Çok İlaca Dirençli Acinetobacter Baumannii Enfeksiyonunun Ön Belirleyicileri: Retrospektif Bir Analiz

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Yoğun Bakım Hastalarının Endotrakeal Entübasyonunda Ortaya Çıkan Metabolik ve Hemodinamik Yanıtlara Ketamin ve Etomidatın Etkilerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (Pres): Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Evre III–IV Over Kanseri Nedeniyle Sitoredüktif Cerrahi Geçiren Hastalarda Postoperatif Yoğun Bakım Gereksiniminin Ön Belirleyicileri

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Arman

Dilek Arman

Sedasyon İnfeksiyon İlişkisi

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)
Arslan

Gülnaz Arslan

Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Kardiyopulmoner Bypass İlişkili Erken Dönem İnflamatuar Yanıt ve Yoğun Bakım Kalış Süresi Üzerine Atorvastatinin Etkileri

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Erişkin Ortotopik Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Uzamış Yoğun Bakım Gereksiniminin Ön Belirleyicileri

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Çok İlaca Dirençli Acinetobacter Baumannii Enfeksiyonunun Ön Belirleyicileri: Retrospektif Bir Analiz

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Arslan

Gülnaz Arslan

Yoğun Bakım Hastalarının Endotrakeal Entübasyonunda Ortaya Çıkan Metabolik ve Hemodinamik Yanıtlara Ketamin ve Etomidatın Etkilerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarında Kontrast Madde Nefropatisi için Risk Faktörleri

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Arslan

Gülnaz Arslan

Evre III–IV Over Kanseri Nedeniyle Sitoredüktif Cerrahi Geçiren Hastalarda Postoperatif Yoğun Bakım Gereksiniminin Ön Belirleyicileri

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Organ Transplatantasyonu Sonrası Görülen İnfeksiyonlar

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

Yoğun Bakım İnfeksiyonları ve Antibiyotik Seçimi

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Çok İlaca Dirençli Acinetobacter Baumannii Enfeksiyonunun Ön Belirleyicileri: Retrospektif Bir Analiz

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Arslan

Mehmet Arslan

Evde Bakım İçin Trakeostomili Olarak Taburcu Edilen Hastaların Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Arslan

Mesut Arslan

Anafilaksi Sırasındaki Kusma Sonrası Gastrik İçeriğin Aspirasyonuna Bağlı Kimyasal Pnömonit

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 81-84)
Arslantaş

Mustafa Kemal Arslantaş

Sepsis İlişkili Miyokardiyal Depresyon ve Takotsubo Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 49-56)
Aslan

Zümrüt Ela Aslan

Sedasyon Altındaki Yoğun Bakım Hastalarında Magnezyum Düzeyleri ve Deliryum Gelişmesi Üzerine Olan Etkileri

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 31-36)
Atıcı

Şebnem Atıcı

Bispektral İndeks Monitörizasyonu:Beyin Ölümü Tanısında Alternatif Bir Yöntem

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Avcı

Gizem Avcı

Nitrik Asit İnhalasyonu Sonrası Gelişen Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS)

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 101-105)
Ayas

Hakan Musa Ayas

Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarında Kontrast Madde Nefropatisi için Risk Faktörleri

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Ayaz

Betül Ayaz

Yılan Sokmalarındaki Klinik Deneyimlerimiz

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 100-104)
Aydemir

Koray Aydemir

Yanık Rehabilitasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Yılan Isırması: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Aydın

Demet Aydın

Yoğun Bakım Hemşirelerinde Uyku Bozukluklarının Araştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Zehirlenmesi Olgularının Klinik Özellikleri

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 117-121)
Aydoğan

Cem Aydoğan

Yanık Hastalarında Beslenme

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Akut Demir Zehirlenmesine Yaklaşım: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Myastenik Krizde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kullanımı

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Aydoğmuş

İrem Aydoğmuş

Postoperatif Deliryum Etiyolojisinde Tiroid Fırtınası: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 63-67)
Aydöseli

Aydın Aydöseli

Anevrizmal Subaraknoid Kanama Hastalarında Beyin Ölümü Kararının Verilmesinde Elektroensefalografinin Önemi

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Aygün

Gökhan Aygün

Yoğun Bakim Birimlerinde Antibiyotik Direnç Problemi ve Tedavide Güncel Durum: Nonfermentatifler (Pseudonas aeruginosa, Acinetobacter spp., Stenotrophomonas Maltophilia

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yoğun Bakım Birimlerinde Antibiyotik Direnç Problemi ve Tedavide Güncel Durum: Nonfermentatifler (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., Stenotrophomonas maltophilia)

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Ayhan

Ali Ayhan

Evre III–IV Over Kanseri Nedeniyle Sitoredüktif Cerrahi Geçiren Hastalarda Postoperatif Yoğun Bakım Gereksiniminin Ön Belirleyicileri

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Mekanik Ventilatördeki Tavşanlarda Propofol İnfüzyonu İle Oluşan Metabolik ve Biokimyasal Değişikliklerde L-Karnitin Tedavisinin Etkileri

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Ayık

İhsan Ayık

Yoğun Bakımda Fleksibl Bronkoskopi Kullanımı: Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Aypar

Ülkü Aypar

Yoğun Bakım Ünitesinde Aile Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Mekanik Ventilatördeki Tavşanlarda Propofol İnfüzyonu İle Oluşan Metabolik ve Biokimyasal Değişikliklerde L-Karnitin Tedavisinin Etkileri

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Aytaç

Erman Aytaç

Sepsisin İmmünopatogenezi

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Aytünür

Cihan Sedat Aytünür

Lif İçeren ve İçermeyen Enteral Ürünlerle Beslenen Hastalarda Gastrik Rezidüel Volüm ve Gastrointestinal Komplikasyonların Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü