2014-8-12-2
2014 12 Ağustos (8) 2
Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi Gale/Cengage  Learning, ProQuest Health & Medical Complete, Cinahl, EBSCO Database ve Türk Medline indekslenmektedir.

Derleme

Yapı ve Fonksiyon: İdeal Hasta Bakımında Yoğun Bakım Ünitesi Planlanması

(Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2014; 12: 40-44)

Özgün Araştırma

Kritik Hastalarda Anemi ve Kan Transfüzyonlarının Değerlendirilmesi

(Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2014; 12: 45-50)

Onkoloji Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Kolistin İlişkili Nefrotoksisitenin Retrospektif Değerlendirilmesi

(Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2014; 12: 51-56)

Onkoloji Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelerin Tükenmişlik Sendromu

(Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2014; 12: 57-62)

Olgu Sunumu

Atropine Bağlı Gelişen Anafilaktoid Reaksiyon

(Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2014; 12: 63-66)
Anasayfa Arşiv Arama Menü