OLGU SUNUMU

J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 85-87
Makale Geliş Tarihi: 03.11.2015
Makale Kabul Tarihi: 08.02.2016
*

Başkent University Konya Training and Research Center, Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Konya, Turkey

**

Nevşehir State Hospital, Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Nevşehir, Turkey

Uzamış Kas Güçsüzlüğü ile Seyreden Acetamiprid Zehirlenmesi

Yeni bir insektisid grubu olan neonikotinoidler insanlar için düşük toksisiteli olarak kabul edilmektedir. Bu sunumda 41 yaşında intihar amaçlı acetamiprid oral alımı sonrası uzun süreli kas güçsüzlüğü nedeniyle yoğun bakım şartlarında takip edilmiş ve 22 gün izlem sonrası sorunsuz taburcu edilmiş bir kadın hasta bildirilmiştir. Organofosfat zehirlenmelerinde intermediate sendrom benzeri tablo görülen hasta semptomatik ve destekleyici tedavi ile iyileşmiştir.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü