POSTER BİLDİRİLERİ

J Turk Soc Intens Care 2017; 9: 21-21
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Ege University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, İzmir, Turkey

**

Bezmialem Vakıf University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, İstanbul, Turkey

***

Dr. Behçet Uz Children’s Hospital, Clinic of Medical Genetics, İzmir, Turkey

****

Kayseri Training and Research Hospital, Clinic of Medical Genetics, Kayseri, Turkey

*****

İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Pediatric Genetics, İstanbul, Turkey

******

Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Kayseri, Turkey

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü