POSTER BİLDİRİLERİ

J Turk Soc Intens Care 2017; 9: 20-20
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Ege University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, İzmir, Turkey

**

Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Genetics, İzmir, Turkey

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü