2017-4-15-1
2017 15 Nisan (4) 1
ESCI
ORCID Kullanımı
Online Makale GÖNDER

Derleme

Erişkin Karaciğer Transplantasyonunda Yoğun Bakım Yönetimi

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 1-20)

Orijinal Araştırma

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalara Ait Klinik İzolatların Tür Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılıkları

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 21-27)

Çocuklarda Ev Tipi Mekanik Ventilasyon Uygulamaları: Erciyes Üniversitesi Deneyimi

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 28-33)

Ratlardaki Diffüz Beyin Travmasında Hipertonik Salin ve Magnezyum Sülfatın İntraventriküler Uygulamayla Etkilerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 34-38)

Olgu Sunumu

Apne Testi Esnasında Gelişen Bilateral Pnömotoraks: Olgu Sunumu ve Literatür Taranması

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 39-42)

Hemoperfüzyon ile Tedavi Edilen Amitriptilin Kardiyak Toksisitesi

(J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 43-46)
Anasayfa Arşiv Arama Menü